watermark logo

Up next

ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ให้บุญทั้งมนุษย์และเทพ)

4 Views· 01 November 2022
smanee
smanee
10 Subscribers
10

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (#สอนลูกหลาน #ให้ปลอดภัย #ไปสวรรค์) (#อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต #ให้บุญทั้งมนุษย์และเทพ)
#ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพฯยินดีรับบุญ⁣อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ให้บุญนี้ #มาดูแล #มารักษา #มาช่วยเหลือและ #ช่วยข้าพฯปลดหนี้
#ขอบุญนี้จงเป็นของทุกสัตว์ ทั้งหยาบและละเอียดในประเทศนี้ที่ทุกข์เดือดร้อนจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี ๒๕๖๔ ให้บุญดูแลให้บุญรักษาให้พ้นจากทุกข์ให้มีตวามสุขมีความปลอดภัย

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next