watermark logo

Up next

ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เสียสละเพื่อสัตว์โลกทั้งหลาย)

6 Views· 25 December 2022
smanee
smanee
10 Subscribers
10

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เสียสละเพื่อสัตว์โลกทั้งหลาย)
⁣ทุกคนด้วยส่งบุญให้ทหารที่เจ็บที่ตายที่เจ็บก็ให้เยียวยาให้อาการเจ็บหายไปให้ตัวคนปลอดภัย
และส่งไปถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระองค์ภาให้พระองค์แข็งแรงให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปต้องอธิษฐานแบบนี้นะ
ไม่ต้องให้พระองค์หายจากโรคให้พระองค์ยังอยู่ให้โรคภัยไข้เจ็บหายออกจากพระวรกายและใช้อำนาจพระรัตนตรัย
ส่งบุญของแต่ละคนเข้าถวายเป็นพระราชกุศลจะเป็นบุญมากแก่พวกเราด้วยและได้ช่วยให้สถาบัน
มีความมั่นคงไม่สะถกสะทานต่อภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยและส่งบุญหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดัวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีด้วย
ไม่รู้โควิคหายจากพระองค์ทั้งสองหรือยัง แล้วก็เจอใครเจ็บใครป่วยที่ไหนก็ส่งไป ส่งให้โรคภัยไข้เจ็บหายจากเขาเหล่านั้นทั้งหลาย
และพระราชาของแผ่นดินเราด้วยพระราชวงศ์ บุคคลท้่วไปด้วยและพวกทหารที่เจ็บเหล่านั้นด้วยสัตว์ที่ตายเยอะแยะอีกด้วย
พวกชาวประมงหาปลาพวกจับสัตว์ขายต่างๆเพราะให้บุญแก่สัตว์เหล่านั้นด้วย ถ้าเจ้าของเขาผู้เขาทำทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงชีพหรือค้าขาย
เขาไม่รู้จักให้พวกเราก็รู้จักให้ ให้ให้มันทั่วถึงแล้วมันจะมีดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมันจะเบาลง
เบียดเบียนสัตว์โลกไว้จึงได้เกิดการเจ็บการป่วยนี่เป็นคำของพุทธะ ฆ่าสัตว์ไว้ก็ได้ตายแต่น้อยอายุไม่ยืน
ท่านว่านั้นอายุสั้นทำให้อายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์ไว้ ทำไมเจ็บป่วยเพราะเบียดเบียนสัตว์ไว้ท่านว่าไว้อย่างนี้
ถ้าเราเชื่ออย่างนี้การแก้คืนก็คือให้บุญแก่สัตว์เหล่านั้นจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเป็นเทพเป็นพรหม
เป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัญฉานที่ไหนก็ตามถือว่าเป็นหมู่สัตว์ด้วยกันให้บุญแก่กันจะประสบความสุขความเจริญ
ทั้งอยู่เป็นมนุษย์นี้ทั้งไปในเบื้องหน้าเจริญต่อไปในเบื้องหน้า การเป็นมนุษย์ในคราวหน้าก็จะได้เกิดในยุคที่ตนเอง
เห็นว่าปลอดภัยเลือกเกิดเอาได้ ตอนนี้เราก็มาเลือกกันว่าจะไปสวรรค์หรือจะไปนรก ถ้าสร้างบาปเยอะไปนรก
ถ้าสร้างบุญเยอะไปสวรรค์ หรือสร้างบุญแล้วระลึกถึงบุญอยู่เป็นประจำไปสวรรค์ แต่ถ้าบาปมันหนุนนำให้คิดถึงบาป
เมื่อตายก็ไปนรก ฉะนั้นสร้างบุญไว้ให้เป็นสันดานให้เป็นอุปนิสัยลึกๆ ให้เป็นการเสียสละเพื่อกันและกัน เพื่อสัตว์โลกทั้งหลาย
เสียสละเพื่อเทพเพื่อพรหมทั้งปวง อย่างมีในสูตร รัตนสูตร ก็สอนให้รู้จักทั้งกลางวันและกลางคืน
"ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง""ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ"ในความหมายแปลออกมาได้ก็คือ
ทั้งกลาางวันและกลางคืนส่งบุญให้ "พลี"พลีคือเสีลสละสิ่งสละของอะไรก็ตาม หรือได้ทำการแจกสิ่งของอะไรก็ตาม
หรืออธิษฐานถึงบุญเก่าแล้วส่งให้ บรรดาสัตว์เหล่าชาวทิพย์น้ันเมื่อได้บุญแล้ว จะไม่ตอบแทนก็ดูกระไรอยู่
เขาจึงมีความผูกพันเรามากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้เราเป็นอยู่ดี จะดูแลเราเหมือนดูแลบุตรที่เกิดกะอกของตน
แน่ะมีแบบนี้อยู่ใน เมตตาสูตรด้วย ฉะนั้นเรียนให้เข้าใจ รู้พระรัตนตรัยจริงแล้ว จะไม่เปลี่ยนไปถืออีกเทพถีอพรหม
ถืออะไรเป็นที่พึ่ง นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่อาศัยกันพึ่งพากันโดยระบบอาศัยซึ่งกันและกัน
แต่ที่พึ่งเพื่อจะเอาตัวรอดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาล่ะพอ
"กรณียเมตตสูตร"
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง, อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข, เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ, มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
พึงแผ่เมตตาจิตไม่มีประมาณ ในหมู่สัตว์ทั้งปวง, ดุจมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียว ด้วยชีวิต ฉะนั้นแล
"รัตนสูตร"
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ซึ่งเขาทั้งหลาย ทำเทวตาพลีอยู่ ทั้งกลางวันกลางคืน
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาท ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด

บุญนี้ ให้ถึงทหารที่เจ็บที่ตายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ที่เจ็บก็ให้เยียวยาให้อาการเจ็บหายไปให้ตัวคนปลอดภัย ที่ตายให้บุญดูแลให้มีสุข
และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ให้พระองค์แข็งแรงให้โรคภัยไข้เจ็บหายออกจากพระวรกาย

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next