watermark logo

Up next

สอนใช้บุญรักษาร่างกายโดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

1 Views· 05 September 2022
smanee
smanee
10 Subscribers
10
In Other

⁣สอนใช้บุญรักษาร่างกาย⁣โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ใช้แบบชาวพุทธ ด้วยอำนาจพุทธธรรมสงฆ์ จงบันดาลบุญข้าฯมารักษากานข้าฯ กรณีมีสิ่งอื่นพึ่งปนใช้ ขัาพเจ้ามีพระรัตนตรัยและสิ่งอื่นเป็นที่พี่ง⁣ด้วย อำนาจพุทธธรรมสงฆ์และสิ่งือ่นที่ช้าพนเคารพบูชาเป็นที่พึ่งอยู่ จงบันดาลบุญข้าพฯมารักษากายนึ้ไว้ บุญที่ข้าพฯคอยทำ ณ ที่ใด กาลใดในกาลก่อนๆและปัจจุบันจงรวมกันมารักษากายนี้

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next