smanee
smanee

smanee

      |      

Subscribers

   Latest videos

smanee
1 Views · 16 hours ago

⁣หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 1 มกราคม 2566
นึกถึงเขา ขอให้เขามีความสุข ขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
อย่าให้เขาต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่เขามีอยู่
ค่อย พิจารณาใจเราร่มเย็นแล้ว ส่งความปราถนาดีไปยังผู้อื่นหรือกับสัตว์อื่น ส่งความปรารถนาดีไป
บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ขอให้ท่านมีความสุข ขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
อย่าให้ท่านต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่ท่านมีอยู่

smanee
0 Views · 2 days ago

⁣โลกล่อลวงเรา ...วันที่ 9 มกราคม 2566 โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (คนมีศีลแผ่เมตตาหรืออำนวยพรแก่

ผู้ใดก็ได้เยอะ)
⁣ขอบุญนี้เข้าช่วยเหลือเยียวยารักษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ดีไว้ให้เป็นอยู่ได้ให้ฟื้นคืน

smanee
4 Views · 6 days ago

⁣หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 1 มกราคม 2566
⁣ขอบุญนี้เข้าช่วยเหลือดูแลรักษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ดีไว้ให้เป็นอยู่ได้ให้ฟื้นคืน

smanee
2 Views · 6 days ago

⁣อ้าวทุกคนที่ได้เห็นเราเอาบุญเด้อเราให้บุญ ที่ได้ยินได้ฟังที่ได้เรียนพระไตรปิฎกมา เอาบุญใช้บุญ ใช้อำนาจพระรัตนตรัย
ที่ท่านระบุไว้ให้แล้วเต็มเปี่ยมไม่ขาดตกบกพร่อง
ไม่ว่านานเท่าไหร่ดีเหมือนเดิม
มีอานุภาพไม่ตกต่ำ ไม่หาย ไม่ดับสลายไปไหน อำนาจพุทธธรรมสงฆ์เป็นอย่างนั้น
เอาล่ะเตือนแค่นี้แหละเละอยู่วันนี้เลาะไปเละมาแถวนี่ เอาบุญเด้อ
ขออำนาจพระรัตนตรัย จงบันดาลบุญใดที่มีผู้อุทิศออกมา ข้าพฯยินดีรับบุญนั้น
ขอบุญที่ข้าพฯรับมาจงถึงเทพ เทวา ชาวทิพย์ ที่ช่วยเหลือดูแลข้าพฯ ให้มีอานุภาพเพิ่มพูน
มีอานุภาพไม่ตกต่ำ
ขอบุญนี้เข้าช่วยเหลือดูแลรักษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ดีไว้ให้เป็นอยู่ได้ให้ฟื้นคืน

smanee
1 Views · 8 days ago

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (อาจารย์เกษมให้บุญ-เตือนรูปไม่ใช่ที่พึ่งเป็นอันตราย )
อ้าวทุกคนเราให้บุญเด้อ และให้ความสุขโดยตรงด้วย และให้รับเอาบุญที่ผู้มับุญอุทิศออกมาทั้งจาก
จักรวาลนี้และจากจักรวาลอื่นด้วย ให้รู้จักรับเอา และให้รู้จักจ่ายไป เพื่อกำไร ให้รู้จักสร้างให้รู้จักลงทุน
อย่าลืมเราหย่ามีชีวิตขี้โกง มีของอยู่ต้องรู้จักให้ ไม่มีของต้องรู้จักหา รู้จักสร้างไว้เกิดคราวต่อไปหรือ
บั้นปลายจะมีความสะดวกยิ่งกว่าผู้ไม่รู้จักทำ เป็นวิธิที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอน ใครรอดไปแล้วก็แล้วไป
ใครรอดแล้วยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่นิพพาน ก็สอนกันต่อไปในผู้ที่มีความรู้ คนไม่มีความรู้ได้แค่ตรัสรู้ไป
มีความรู้นิดหน่อย ก็กล่าวเท่าที่ตนมี ไม่ควรกล่าวเกินในบรรดาพระอริยสาวกผู้เป็นอรหันต์ทั้งหลาย
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง กล่าวเกินกันตะพึดตะพือ ปั้นรูปปุั้นตะพึดตะพือรูปน่ากลัวรูปสารพัดสี
รูปสารพัดรูป อีกหน่อยประเทศไทยจะกองไว้ด้วยรูปปั้นเหล่านี้ที่ทำมาหากินจะหายาก ถ้าปั้นแบบนี้ตลอดไป
จะยุ่ง จะไม่มีที่ทำกิน บ้านก็จะหักจะพังเพราะขนเครื่องปั้นเหล่านี้เข้าบ้านเข้าเรือน
แผ่นดินดิ้นนิดหน่อยบ้านพัง อยู่ดีๆน้ำหนักเกินบ้านก็พังเป็นไปได้ อ้าวเตือนรูปไม่ใช่ที่พึ่งเป็นอันตราย
อ้าวล่ะเอาบุญเด้อทุกคน
ขออำนาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้ายินดีรับเอาบุญที่อาจารย์เกษม ดวงแพงมาตอุทิศออก
ให้บุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรที่มา เบียดเบียน เทวดาประจำตัว เทวดาผู้ดูแล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯอยู่
บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
จงบันดาลให้มีความสุข ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง อย่าได้ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่มีอยู่

smanee
3 Views · 9 days ago

⁣พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต วัดป่าสันติพุทธาราม(วัดป่าเขาแดงใหญ่)
เ⁣เทศน์เช้า ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ -ของขวัญ-พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต วัดป่าสันติพุทธาราม(วัดป่าเขาแดงใหญ่)
บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

smanee
2 Views · 9 days ago

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (อาจารย์เกษมให้บุญ )
กายสะอาด ใจสะอาด ความคิดสะอาด จะได้ง่ายกับความเป็นอยู่
ขออำนาจของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้ายินดีรับเอาบุญทั้งหลายที่อาจารย์เกษม ดวงแพงมาตให้มา
ให้บุญทั้งหลายนี้จงบันดาลให้มีความสุข ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง อย่าได้ต้องพลัดพรากจาก
สิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯที่มีอยู่
บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

smanee
0 Views · 10 days ago

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (อาจารย์เกษมให้บุญ )
บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

smanee
2 Views · 10 days ago

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (อาจารย์เกษมให้บุญ-บอกวิธีการรับบุญให้ได้บุญ )
คนที่เอาไม่เป็นก็เรียน ให้มันเข้าใจถามคนที่เขาเคยเรียน เอาบุญไม่ยากหลอก
อธิษฐานเอาก็ได้ โดยไม่ต้องมีผู้ให้ เพราะผู้ให้ที่ให้แบบสาธารณะมีอยู่เยอะ
ทั้งให้จากแดนมนุษย์นี่แหละ ทั้งให้จากแดนสวรรค์ ทั้งให้มาจากแดนพรหม ทั้งให้มาจากจักรวาลอื่นๆ
ทั้งจักรวาลนี้ให้ไปจักรวาลอื่นๆก็เยอะไม่ใช่น้อย เราก็ตั้งรับเอาด้วย ยินดีรับบุญที่มีผู้อุทิศออก หรือ
มีผู้อุทิศมาเพื่อผู้อื่น ข้าพเจ้ายินดีรับเอากุศลทั้งหลายนั้น ข้าพเจ้ายินดีรับเอาบุญทั้งหลายที่มีผู้อุทิศ
ข้าพเจ้ารับเอาบุญทั้งหลายที่มีผู้ให้ อย่างเงีย บุญใครก็ตามที่เขาบอกว่าบุญข้าพฯถึงสัตว์ทั้งหลาย
เราจะเป็นผู้หนึ่ง ในบุญเหล่านั้น เอาล่ะไม่พูดมาก พูดเรื่องนี้แหล่ะ นิดเดียวแต่กว้างใหญ่มาก
ใครรับเอาเป็น จ่ายออกเป็น คนนั้นก็จะรู้จักวิธีการใช้ไปหลายๆชาติ และคล่องและสะดวกขึ้น
คือจัดการได้ง่ายกว่าผู้ไม่รู้เรื่อง เอาล่ะพอเอาบุญเด้อ
บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

smanee
0 Views · 11 days ago

⁣ลูกกราบขอเบิกบุญ อาจารย์ จะต้องพูดอย่างไรเจ้าคะ

smanee
1 Views · 12 days ago

⁣ถ่ายทอดสด เช้าวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (อาจารย์เกษมให้บุญ-อนุโมทนาบุญก็ได้บุญ )
ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพฯยินดีรับบุญอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ขอส่งบุญอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
จงเป็นพลังขับดันโรคภัยทั้งหลายที่กำลังเกิดในพระวรกายของพระองค์ให้อันตรธานไป

smanee
11 Views · 12 days ago

⁣พรปีใหม่ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 31 ธันวาคม 2565

smanee
2 Views · 12 days ago

⁣ความปรารถนาดีมีพลังแรง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 มกราคม 2566
บุญนี้ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
จงเป็นพลังขับดันโรคภัยทั้งหลายที่กำลังเกิดในพระวรกายของพระองค์ให้อันตรธานไป

smanee
0 Views · 13 days ago

⁣ความปรารถนาดีมีพลังแรง-- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 มกราคม 2566

smanee
1 Views · 13 days ago

⁣ธรรมะช่วยเราได้สารพัด -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 มกราคม 2566
การใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผล

smanee
0 Views · 13 days ago

⁣ของขวัญปีใหม่ 1 ม.ค. 2566 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
ปีใหม่ก็ขอให้เป็นคนนะเป็นคนดีถ้าเคยไม่ดีก็ขอให้เป็นคนใหม่ ให้เป็นคนดี
ถ้าเคยดีอยู่แล้วก็ให้เป็นคนเก่าที่ดีกว่าเก่าชีวิตเราก็จะมีความสุข
ใครเข้าใกล้ก็มีความสุข ใครนึกถึงเราก็มีความสุข

smanee
3 Views · 14 days ago

⁣"ปลูกป่าเจริญกุศลได้ต่อเนื่องยาวนานตลอดไป" แสดงธรรมโดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต คืนวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
ลูกกราบขอเบิกบุญ อาจารย์ จะต้องพูดอย่างไรเจ้าคะ
ด้วยอำนาจพุทธธรรมสงฆ์ จงบันดาลบุญอาจารย์ให้มารักษาตัวข้าพเจ้า
รักษาอันนี้รักษานั่นรักษานั่นทำอันนั้น ช่วยงานข้าพเจ้าอันนั้นอันนี้
บุญท่านจงถึงแก่ชาวทิพย์ที่เกี่ยวข้อง ถึงญาติถึงเทพรักษาถึงนายเวรถึงเชื้อโรค
อะไรก็ว่าไป
ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบันดาลบุญขัาพเจ้า ให้แก่เหล่าเชื้อโรคนายเวรทื่มาถึงและสัตว์น้อยใหญ่ที่กำลังเบียดเบียนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯได้แล้วเว้นการกระทำนี้ด้วย

smanee
3 Views · 16 days ago

⁣ห้สร้างอานุภาพให้ชาวทิพย์ที่อยู่บริเวณที่เราอยู่อาศัย เช้าวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
⁣สร้างบุญไปเรื่อยเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองไป เรามีที่สำหรับสร้างบุญได้ทุกๆที่เลยประเทศไทยนี่
บ้านไหนก็มีโรงเรียนบ้านไหนก็มีสถานที่ราชการถ้าไม่ชอบวัดก็พระละเมิดศีล ตำรวจก็มีป่าไม้ก็มี
อำเภอก็มี อบตก็มี โรงพยาบาลชุมชนก็มี ช่วยกันไปเถิดให้มันเกิดคุณงามความดีขึ้น แล้วเมื่อช่วยก็อุทิศบุญ
ใครมีบุญอยู่ประจำก็อุทิศออกเรื่อยๆส่งออกเรื่อยๆว่างันเถิด โอนออกว่างันเถิด โอนลอยออกไปก็ได้
บุญข้าพเจ้าจงถึงแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยเถิด
อย่างเงียก็ได้เมื่อสัตว์ใดรู้การรับ เขาจะได้รับเอาทันทีเขาจะได้ไม่ลำบาก เมื่อชาวทิพย์มีอานุภาพ
มัผู้ถือรัตนตรัยมากขึ้นในหมู่ชาวทิพย์ บรรดาปีศาจผู้คอยก่อกวนทำลายคนเพื่อจะกินเพื่อจะบริโภคคน
เพื่อจะล้างแค้น ก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ แม้แต่มารไปล้างแค้นพระศาสดาก็ทำอันตรายไม่ได้แม้เข้าใกล้ได้ก็ตามทำอัยตรายไม่ได้
⁣ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบันดาลบุญขัาพเจ้า ให้แก่เทวดาชาวทิพย์ผู้ดูแลรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

smanee
0 Views · 16 days ago

⁣โลกกำลังวุ่นวายให้ลูกศิษย์ช่วยกันส่งบุญยับยั้งอันตราย เช้าวันที่ 8 มกราคม 2566โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
ฉะนั้น โลภสูตร เนี่ย น่าจะเป็นการยับยั้งได้ดี ถ้าหากว่าผู้ใดอ่าน หรือกลุ่มใดศึกษานะ โล-พะ-สูตร
สระโอ ลอ ถ้าเป็นภาษาไทย สระ โอ ลอ ลิง ภอ สำเภา ต่อท้ายด้วยสูตร ถ้าเป็นภาษาบาลีก็
โอ ละ พะ สู ตะ ระ ก็ถ้า..ตัว.. ตัวอักษร เดียวกัน แต่ตัวมันไม่เหมือนกัน กับอักษรไทยเท่านั้นเอง
อ้าว ช่วยกันคิด ยับยั้ง อย่างน้อยๆ ก็ กลุ่มท่ีเรียนรู้จากเรา ยับยั้งก็น่าจะทำให้เบาขึ้นได้
เพราะเราเคยเห็นคนบางคนอธิษฐานเนี่ยปลอดภัยเป็นเมืองถ้าเราอธิษฐานช่วยกัน
อาจจะปลอดภัยหลายๆเมืองเพราะเราอยู่หลายๆเมืองด้วยกัน.หลายประเทศด้วย
ฉะนั้นช่วยกันยับยั้ง อันตราย เห็นผู้ใดที่เรารัก ทีเคารพ บูชา เจ็บปวดรวดร้าว
อย่างสมเด็จพระองค์ภา ก็เร่งเถอะส่งบุญถวาย เป็นพระราชกุศลขับพระโรคาพยาธิ ออกไป
ให้พระองค์มีพระชนมายุยืนยาวต่อ พระองค์ใดก็เหมือนกันนั่นเหละ
สมเด็จพระพันปีก็ ชราภาพมากก็ช่วยกันทำบุญ เรามีบุญอยู่แล้ว
พวกลูกศิษย์วัดสามแยก เราเชื่อว่ามีบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลให้บำบัดพระโรคพยาธิทั้งปวงออกไป
ให้พระองค์ทรงพระชนมายุยืนนาน แล้วก็พระ.พระราชาของพวกเราพระราชินีของพวกเราทั้งหลาย
และผู้ใดที่เรารัก บิดามารดาลูกหลานญาติพี่น้องสัตว์เลื้ยงที่เรารัก สัตว์ป่าสัตว์ดงที่เราเห็นมัน
ไฟไหม้รุกรามน้ำท่วมอะไรมันลำบากลำบนผู้คนที่ประเทศอื่นบ้างก็ส่งให้เขา พอให้มันเบากันบ้าง
ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบันดาลบุญขัาพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายรวมเป็นพระราชกุศล
ให้บำบัดพระโรคพยาธิออกไปจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ให้พระชนมายุยืนยาวต่อ

smanee
0 Views · 18 days ago

⁣โลกกำลังวุ่นวายให้ลูกศิษย์ช่วยกันส่งบุญยับยั้งอันตราย เช้าวันที่ 8 มกราคม 2566โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
แต่ตอนนี้เมื่อบาปมนุษย์มากขึ้น อ่านโลภสูตรนะ บาปมนุษย์มากมันขึ้นแม้แต่ก็บ้านเทวดาพัง ไม่ใช่เล่นเคหะสถานบ้านเรือนวิมารฟ้าของเทวดาก็พังได้ด้วยฤทธิ์อำนาจบาปของมนุษย์ผู้ยังไม่ตาย ถ้าเขาตายเลยเขาจะไปเสวยผลเอาเอง เขามีนรกต่างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ตายนี่ โอ้..ผลโลภนี่ ผลโลภเกินสมควรกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม ไม่มีการแก้ไขใดๆเลย เห็น.. มิจ ประกอบตนในมิจฉาธรรมแล้วก็บอกตนทำถูก อย่างเงีย พระก็ถวายเงิน เออ พระก็รับเงินรับทองก็บอกว่าถูกเพราะต้องใช้ อย่างเงีย
ชาวบ้านก็ถวายเพราะอาจารย์กูต้องใช้ อย่างเงีย ชาวบ้านก็หาเงินถวายพระ หาตั้งใจหา ไปถวายพระ อย่างเงีย
โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าถูกหรือผิด หลักฐานมีก็ไม่อ่าน บอกว่าไม่อ่านอาจารย์กูว่าไงเอาอย่างงั้นเลย เนีย
เมื่อเขาไม่อ่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไง ก็ได้แค่พูดไปบอกไป คนไหนทำก็ทำยับยังไป ไม่รู้จะชะลอได้เท่าไร
มันเหมือนขบวนรถไฟใหญ่จะถูกยับยังด้วยกบสักสองสามตัวเงีย รถไฟจะตกรางแล้วมีกบสามตัวไปยันอยู่ คงไม่ไหว
ก็ได้แค่กำลังยัน กบนั้นจะมีฤทธิเท่าไรก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าถ้าขบวนรถไฟมันจะไปตกเหวแล้ว
ฉะนั้นคนทำชั่วเยอะจะบอกว่าตนเป็นคนดี นี่เรียกว่าประกอบตนไปในทางมิจฉาชีพมิจฉาธรรม โลภเกินสมควรก็อันไม่ควรเอาก็เอา
มีมากแล้วก็เอาตะพึดตะพืออย่างเงีย อ้ายคนไม่ควรเอาก็เอา อย่างเงีย พระนี้ไม่ควรมีเงินก็มี เงีย ชาวบ้านไม่ควรถวายเงินพระ
ก็ถวาย อ้ายคนรวยแล้วพันล้านก็อยากจะได้พันสองพันสามพันอยากจะได้เป็นหมื่นอย่าเงียมันก็เลยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะ
ความโลภที่เกินสมควร กำหนัดยินดีก็ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าที่ไหนต่อที่ไหน ผิดแล้วผิดอีกก็ไม่แก้ไข ผิดย้ำแล้วย้ำอีก
ข่มขืนแล้วข่มขืนอีกคนเดิม ออกคุมมาแล้วก็ยังข่มขืนคนโน่นคนนี้อยู่อีก ตอนนี้กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมเยอะ
แล้วไม่มีการแก้ไขไม่มีการอดทนไม่มีการบุกบั่นและไม่สู้เปลี่ยแปลงชีวิตของตนเองเลย เห็นเยอะในข่าว
จึงอยากให้ทุกคนทำให้ตนเองปลอดภัยเอาไว้ ยิ่งหลงไปตามโลกไม่ได้ ไม่ว่าอาหารการกินปรุ่งเสียจนโอ้รสมันนี่
สารพัดรสเลยจะกินอาหารเค็มคาวกลายเป็นว่าเอาน้ำตาลใส่ด้วย มันก็เลยต้องเพิ่มเกลือ เลยต้องเพิ่มน้ำปลา
เพิ่มซอสเพิ่มซีอิ่ว เพิ่ม เพิ่มอะไรของเค็ม ของมัน นั่วเค็มเข้าไป เพราะมันไปหวานน้ำตาล ไม่เพิ่มมันจะไม่ถูก
ก็กลายเป็นว่าปรุงอาหารคาวใส่ยังใส่หวานซัดเข้าไปตะพึดตะพือ หวานก็กลายเป็นเกลือเกิน
หวานเกินในเลือด ในกล้ามเนื้อในน้ำเหลือง สุดท้ายร่างกายเอาไม่อยู่ยับยั้งไม่อยู่เป็นแล้วแก้คืนได้ยาก อย่างเงีย
ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบันดาลบุญขัาพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายรวมเป็นพระราชกุศลให้บำบัดพระโรคพยาธิออกไปจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯให้พระชนย์ยืนยาวต่อ

Show more