This video is being sold, you have to purchase the video to watch it.

Up next

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.

4 Views· 1 Purchases· 21 Oct 2021
Arturiush Testowy
Arturiush Testowy
2 Subscribers
2

Łk 12, 49-53
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Oto słowo Pańskie.

Show more

 0 Comments sort   Sort By

Up next